KENNISCENTRUM VOOR DE ZORG

Het kenniscentrum met inspiring practices uit de zorg!

Doelmatigheid

Verhogen van doelmatigheid van bedrijfsvoering in de zorg

Innoverend vermogen

Kennisproductiviteit

Welkom bij het Kenniscentrum voor de Zorg. Het Kenniscentrum voor de Zorg is een gezamenlijk initiatief van het platform Koplopers in de Zorg en Cura, uw specialist op het terrein van organisatie- en arbeidsflexibilisering.

In dit Kenniscentrum vindt u vele tientallen inspiring cases die de afgelopen jaren door het platform Koplopers in de Zorg zijn verzameld. Ze zijn voor een belangrijk deel te vinden in de bedrijfspresentaties uit het boek ‘Koplopers in de Zorg. 50 Formules voor succes’ uit 2013 en onderdeel van het boek ‘Succesvol organiseren in de zorg’ uit 2015. Voor een ander deel komen ze voort uit de verschillende researchprojecten en denktanks van het platform Koplopers in de Zorg. Ze geven een beeld van de dynamiek en innovatievermogen van de zorgsector en dienen ter inspiratie van een ieder die in deze sector werkzaam is. Vandaar dat we iedereen uitnodigen om zijn of haar eigen case in te brengen want dat draagt bij aan de onderlinge kennisuitwisseling en het verhogen van de kennis productiviteit.

Thema’s

Denkmodel Quinn

Er zijn zeer veel modellen om organisaties weer te geven. Wij hebben hier gekozen voor een vrije interpretatie van het model van Quinn om alle thema’s van het Kenniscentrum een plaats te geven. Van belang is het besturingsconcept als centraal punt: de keuze voor een bepaald besturingsconcept bepaalt in hoge mate de invulling van de andere thema’s binnen de organisatie. Het is de uitdaging om dit besturingsconcept logisch en consequent te vertalen naar al de andere thema’s. Op deze wijze ontstaat een evenwichtige organisatie die de toets der kritiek kan doorstaan.

 

 

 

Deelnemers

We danken de organisaties die hebben bijgedragen aan de cases die in dit Kenniscentrum te vinden zijn, te weten:

 • 1nP
 • ActiVite
 • Alliade
 • Amerpoort
 • Arduin
 • Arq
 • ASVZ
 • Brabant Zorg
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Breda
 • Curamare
 • Elver (voorheen) Fatima Zorg
 • Florence
 • GGD West Brabant
 • GGZ Breburg
 • GGzE
 • ‘s Heerenloo
 • Humanitas
 • Jenninek (onderdeel Arkin)
 • Kompaan en de Bocht
 • Leo Kannerhuis
 • Lister (tot 1 juli 2014 SBWU)
 • MEE Plus
 • MEE Utrecht, Gooi- en Vechtstreek
 • MEE Zeeland
 • MET GGZ (voorheen Mensana)
 • Noorderbrug
 • De Opvoedpoli
 • Parnassia
 • De Passerel
 • Pluryn
 • Regenboog Groep
 • Rooyse Wissel
 • Saltro
 • Siza
 • STMR
 • UMCU
 • UMCL
 • UMC+
 • Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg
 • Vivantes
 • ZuidOostZorg
 • ZuidZorg

Van al deze organisaties is in het boek ‘Koplopers in de Zorg. 50 Formules voor succes’ hun bedrijfspresentatie te vinden.

Een disclaimer is wel op zijn plaats: de deelnemende organisaties ontwikkelen zich zo snel dat ze al weer (veel) verder zijn dan uit deze momentopname blijkt. Maar dat maakt de cases niet minder interessant!

Cases

Heeft u een interessante case meegemaakt en wilt u deze met ons delen? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

 

 

Cura

Cura is dé specialist op het terrein van organisatie- en arbeidsflexibilisering. Cura is in staat om organisaties tijdens het gehele flexibiliseringstraject te begeleiden, van advies over flexibilisering van de organisatie tot de verschillende arbeidsrechtelijke mogelijkheden om invulling te geven aan de nieuw ontstane relaties tussen organisatie en werknemer. Cura houdt de ontwikkelingen in de zorgmarkt bij door het stimuleren van de idee-uitwisseling tussen zorgorganisaties onderling en met Cura zelf. Dit Kenniscentrum draagt bij aan deze idee-uitwisseling.

Ga naar de website van Cura

Koplopers in de Zorg

Koplopers in de Zorg is hét kennisplatform in de zorg met als primair doel het versterken en ondersteunen van de bedrijfsvoering en het innovatievermogen van zorgorganisaties door het delen van kennis. Het platform wil zich ontwikkelen tot een kruispunt voor informatie op het terrein van management, organisatie en professionals. Veel van de activiteiten zijn daarom gericht op het bij elkaar brengen van mensen en informatie. En om deze informatie te delen.

In Cura heeft Koplopers in de Zorg een partner gevonden die op basis van een jarenlange ervaring zorgorganisaties kan bijstaan bij onderwerpen op het terrein van arbeidsflexibilisering.