CASES

Verdeeld over 10 thema’s

Cases

De inspiring cases zijn volgens een vast stramien beschreven, te weten:

  • Aanleiding (why?)
  • Doel (what?)
  • Hoe (how?)
  • Leerpunten
  • Aanvullende informatie
  • Reflectie

Het idee is dat op deze wijze een evenwichtig en onderling vergelijkbaar beeld ontstaat van de inspiring case. We beginnen met de aanleiding (waarom is men ooit begonnen met de organisatieverandering), wat wilde men er eigenlijk mee bereiken en hoe heeft men het aangepakt. Vervolgens worden de ervaringen van de organisatie weergegeven (lessons learned) en wordt er wat meer op afstand gereflecteerd op de case. Meer informatie als bijvoorbeeld achterliggende plannen, filmpjes et cetera kan men oproepen via ‘Aanvullende informatie’. Via de organisatie kunt u bij de uitgebreide bedrijfspresentatie van de betrokken organisatie en de website komen.

5. Leiderschap

6. Ketensamenwerking en stakeholders

7) Medewerkers en teams

8) Innoveren en veranderen

Het gaat altijd om mensen – zowel cliënten als medewerkers – en hun ontplooiingsmogelijkheden en dus niet over het traditioneel uitrollen van reglementen en protocollen waar de sector zich de afgelopen jaren mee heeft beziggehouden.”

Wiebrand Top, regiodirecteur s’Heerenloo

 

Cases

Heeft u een interessante case meegemaakt en wilt u deze met ons delen? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.