CASE: De behandeling real time langs de meetlat

Stichting 1nP

Stichting 1nP is een landelijk netwerk van 600 vrijgevestigde professionals in de geestelijke gezondheidszorg die overal in Nederland voor u klaarstaan. Bij 1nP staat de cliënt centraal en is regisseur over diens eigen herstelgerichte traject. 1nP biedt hoogwaardige psychische of psychiatrische behandeling afgestemd op de individuele hulpvraag van de cliënt. We zorgen, ongeacht de financieringsgrond, voor de naadloze overgang van ‘zelfzorg’ en ‘zelfmonitoring’ naar ‘samenzorg’ en weer terug. De relatie cliënt-zorgprofessional staat in alles centraal, waarbij de zorgprofessional als deskundige de cliënt coacht bij diens concrete hulpvraag.

Naast deze persoonlijke, intuïtieve en sensibele benadering van de relatie met de cliënt ondersteunt 1nP de herstelgerichte zorg voor de cliënten via een goed doordacht palet aan eigentijdse en digitale middelen, die passen in een toekomstbeeld van de ggz van morgen.

Stichting 1nP maakt onderdeel uit van de Parnassia Groep.

Aanleiding (why)

1Np is een netwerkorganisatie en het idee was om de effectiviteit van behandelen van de individuele psychiaters binnen het netwerk kon meten. Deze methodiek is gevonden in de benadering van Scott Miller.

Doel (what)

Het introduceren van de methodiek van Scott Miller organisatiebreed zodat de effectiviteit van handelen per psychiater kan worden gemeten, de effectiviteit van 1Np kan worden gemeten en de effectiviteit onderling kan worden vergeleken.

Hoe (how)

Scott Miller heeft enkele eenvoudige meetgereedschappen ontwikkeld. De Outcome Rating Scale (ORS), die wordt ingevuld aan het begin van de sessie en de vooruitgang of verandering meet, zoals ervaren door de cliënt, in vergelijking met de vorige sessie. En de Session Rating Scale (SRS), die wordt ingevuld vlak voor het einde van de sessie en waarin wordt gevraagd hoe de cliënt de therapeutische relatie in deze sessie heeft ervaren. Deze wijze van meten, die Cliënt Directed Outcome Informed (CDOI) is gaan heten, wordt inmiddels in een groot aantal landen toegepast. Er is voor de psychiaters een speciale app ontwikkeld en data gaan rechtstreeks naar een database en kunnen bijdragen aan statistische kennisvergaring over deze wijze van werken, de Feedback Informed Therapy (FIT) genoemd.

Ervaringen

  • De relatie tussen therapeut en de cliënt is de meest cruciale factor.
  • Het systematisch ‘real time’ vragen van feedback aan cliënten heeft een gunstige invloed op het effect van de behandeling
  • Het structureel meten van behandeleffectiviteit daagt professionals uit zichzelf te verbeteren.

Reflectie

1Np laat zien hoe je effectiviteit hoog op de agenda kunt houden in een netwerkorganisatie door het introduceren van een gemeenschappelijke methodiek en de informatie die wordt geleverd, te analyseren en terug te koppelen. Daarnaast is opmerkelijk dat de gekozen methodiek van ‘real time’ feed back vragen een gunstig effect heeft op de effectiviteit van de behandeling.

Aanvullende informatie

Lees hier de volledige case