CASE: Fuzzy management en cross overs

Arq Psychotrauma Expert Groep

Arq Psychotrauma Expert Groep is de internationaal toonaangevende groep van experts op het gebied van schokkende gebeurtenissen en psychotraumatologie voor individu, organisatie en samenleving.

Aanleiding (why)

Arq Psychotrauma Expert Groep is een overkoepelende organisatie waarvan ook het Instituut voor Psychotrauma (IVP), het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC), de Equator Foundation, Cogis, de War Trauma Foundation en Impact partner zijn. Stichting Centrum ’45 tenslotte is sinds 2005 partner van Arq Psychotrauma Expert Groep. Ieder van deze organisaties heeft zijn eigen rol en bij de start van de samenwerking was de vraag op welke wijze er eenheid in verbondenheid kon worden gecreëerd. Bij de oprichting van Arq stond de vraag centraal hoe de dynamiek van de verschillende partners binnen het groter geheel van de nieuwe constellatie behouden en de aanwezige expertisegebieden versterkt en beter benut kon worden.

Doel (what)

Het doel was de dynamiek van de verschillende partners binnen het groter geheel van de nieuwe constellatie te behouden en de aanwezige expertisegebieden te versterken en beter te benutten.

Hoe (how)

Arq heeft daardoor alle kenmerken van een ‘fuzzy organisation’, de organisatie kent maar één managementlaag en de interne coördinatie wordt zoveel mogelijk overgelaten aan de (hoog opgeleide) medewerkers zelf. Om de ontmoeting voor idee-uitwisseling te creëren is de organisatie grotendeels op één locatie gehuisvest en kent de volgens Arq idealtypische omvang van 300 medewerkers. Een aantal research- en opleidingsprogramma’s loopt als verbindende schakel door alle expertisevelden heen: ook deze zorgen voor samenhang en afstemming. De Raad van Bestuur is vooral faciliterend en kan men promotieonderzoeken bij de aan Arq verbonden hoogleraren, kiezen uit een variëteit aan voor de professional interessante doelgroepen en bestaat er de mogelijkheid werken en lesgeven te combineren.

Ervaringen

  • Arq kent maar één managementlaag en de interne coördinatie wordt zoveel mogelijk overgelaten aan de (hoog opgeleide) medewerkers zelf.
  • Research- en opleidingsprogramma’s lopen als verbindende schakels door alle expertisevelden heen en zorgen voor samenhang en afstemming.
  • Professionals moeten voortdurend verleid worden hun kennis te delen en cross overs met andere professionals buiten hun vakgebied aan te gaan. De Raad van Bestuur moet dit faciliteren.

Reflectie

Arq is de uitdaging aangegaan haar medewerkers zoveel mogelijk vrij te laten en hen zelf de ontmoeting te laten opzoeken. Het management heeft hierbij een faciliterende rol en zorgt er voor dat de medewerkers hun kennis voortdurend kunnen uitbreiden. Er zijn wel verbindende elementen als ontwikkellijnen en researchprojecten waar medewerkers worden uitgenodigd om aan bij te dragen.

Aanvullende informatie

Lees hier de volledige case