CASE: Groei door celdeling

Opvoedpoli

De Opvoedpoli is gespecialiseerd in jeugd ggz, opvoedhulp en jeugdhulp. De behandeling en hulp vindt daar plaats waar de klant het prettig vindt, thuis, op school of op poli. De Opvoedpoli staat direct voor de jongere/ouder en zijn/haar familie klaar. Iedere ouder met vragen over ouderschap, opvoeding of de ontwikkeling van kinderen kan contact met ons opnemen. Samen met de specialisten van de Opvoedpoli wordt naar een oplossing gezocht. Hierbij draait alles om de vraag van de klanten en wat hij/zij wil bereiken. Bij de Opvoedpoli vind je geen standaard aanbod.

Aanleiding (why)

De Opvoedpoli is een snel groeiende organisatie en de vraag was en is aan de orde hoe je kan groeien zonder het DNA van de organisatie kwijt te raken.

Doel (what)

Een methode om groei met behoud van DNA mogelijk te maken.

Hoe (how)

Men heeft gekozen voor de methode van celdeling: er ontstaat de noodzaak tot een celdeling als de omvang van de groep medewerkers en klanten op de locatie een bepaalde omvang heeft bereikt. In het geval van de Opvoedpoli gaat men uit van meer dan 40 fte’s en een klantenbestand van meer dan 400. De omvang is dan dusdanig groot dat je niet meer wordt herkend binnen de eigen organisatie. In een dergelijk geval begint een groep medewerkers als team een nieuwe locatie in een andere regio/markt op te bouwen. Deze groep is als team goed ingewerkt en kent de visie van waaruit de Opvoedpoli werkt. Daardoor hoeft men er niet bang voor te zijn dat er verschillen in visie en werkwijze zullen ontstaan tussen de ‘oude’ Opvoedpoli’s en de ‘nieuwe’ Opvoedpoli’s.

Ervaringen

  • Groeien op een wijze als de Opvoedpoli kan alleen als er een gezamenlijk gedragen visie op de wijze van werken en de vakkennis is.
  • Het team dat een nieuwe locatie begint moet goed op elkaar zijn ingespeeld en de visie van de Opvoedpoli goed kennen.
  • Naast een goede bedrijfskundige basis moet het hoofd van de nieuwe locatie beschikken over inhoudelijke vakkennis om in deze conservatieve markt met succes een nieuwe onderneming op te zetten.
  • Je bent als hoofd van de locatie ondernemer en je bent zelf verantwoordelijk én bevoegd voor al je beslissingen. De directeur van een locatie is in de breedte verantwoordelijk voor de ‘wat’ en de ‘hoe’-vraag.

Reflectie

Dit is een mooi voorbeeld van een case waarbij een andere bestuurder wellicht had geprobeerd om zaken nog beter, nog fijnmaziger te regelen en hiermee het lot van de organisatie had bezegeld. De bestuurder in kwestie koos voor een heel andere koers, formuleerde eenvoudige doelen voor het organisatieontwikkelingstraject en liet de teams los. Die bleken uitstekend in staat zelf invulling zelf hun zelfsturing te organiseren.

Aanvullende informatie

Lees hier de volledige case