CASE: EEN ‘Investeren in relaties’

Vriezenhof

De Vriezenhof is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben vanwege beperkingen. Daarbij heeft de organisatie expliciet aandacht voor hun familie en mantelzorgers. De Vriezenhof helpt mensen in het aanpassen aan verstoringen in hun leven, stimuleren hun veerkracht en helpen hen bij het vinden of herstellen van hun balans. Met diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling helpt De Vriezenhof hen, samen met de vrijwilligers, in het realiseren van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Dit gebeurt met alle aandacht voor de persoonlijke situatie en behoeften. Eerst door de inzet van het netwerk om de cliënt heen en als het niet anders kan door de inzet van onze professionele medewerkers. Eigen kracht en verbinden zijn hierbij kernwoorden. De focus ligt bij De Vriezenhof op gezondheid in plaats van ziekte. 

AANLEIDING (WHY)

De aanleiding was de ambitie om betere werkrelaties te creëren tussen de medewerkers onderling en de cliënten.

Doel (what)

Het creëren van een balans tussen de emotionele en rationele kant van de organisatie met als uitgangspunt is dat een mens in zijn kracht een medewerker in zijn kracht is.

Hoe (how)

De balans wordt bereikt door naast het inzetten van rationele instrumenten als marktonderzoek te investeren in relaties, zowel met cliënten als met medewerkers. Hierbij wordt een systemische wijze van benaderen gehanteerd, waarbij de mens/medewerker wordt als onderdeel van een groter, samenhangend systeem wordt. De mens, het systeem en de gemeenschappelijke geschiedenis bepalen hoe mensen reageren in bepaalde situaties. Interventies richten zich ook niet zozeer op het hier en nu, maar meer op de context waarbinnen ze plaatsvinden.

Ervaringen

• Aandacht voor de emotionele, relationele kant heeft grote effecten op het functioneren van medewerkers.
• Een systemische benadering van deze relationele kant is een goed instrument.
• Een mens die meer in zijn kracht zit, is een medewerker die meer in zijn kracht zit.
Klassieke elementen uit de psychologie en sociologie die uiterst relevant in organisaties.

Reflectie

Dit is een treffend voorbeeld van het hanteren van een systemische benadering in een zorgorganisatie. De focus op de relatie en het in de kracht zetten van mensen en dus medewerkers is een zelden gehanteerd instrument, maar een met grote effecten. Interessant detail is dat de bestuurder in kwestie door zijn een opleiding als psychiatrisch verpleegkundige heeft leren omgaan met mensen met moeilijk en soms agressief en bedreigend gedrag. Dat levert een zekere robuustheid op die maakt dat men niet snel onder de indruk is van situaties die door anderen wel als bedreigend worden ervaren. Het gesprek – en soms de confrontatie – wordt dan ook te allen tijde aangegaan. Een dergelijke robuustheid komen wij ook bijvoorbeeld bij de Rooyse Wissel tegen.

Aanvullende informatie

Lees de volledige case