CASE: Poli 3.0 als ontmoetingsplaats tussen patiënt en professional

UMC Utrecht

Zorg, onderzoek en onderwijs zijn de drie pijlers van het UMC Utrecht. In het voortdurende streven om de gezondheid van mensen te verbeteren, zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toonaangevend wetenschappelijk onderzoek, grensverleggende innovaties en samenwerking met patiënten en andere belanghebbenden vormen de basis voor excellente zorg. Verbeteringen blijven in het UMC Utrecht niet op papier staan. Ze worden daadwerkelijk toegepast in de praktijk. Hoogwaardige opleidingen garanderen de instroom van nieuw talent dat nodig is om onze koppositie te behouden en versterken.

Aanleiding (why)

Het polikliniekgebouw van het UMC Utrecht voldeed niet meer aan de functionele behoefte. Het pand is was 20 jaar oud en toe aan een grondige renovatie. De groeiende vraag zou bij toepassing van huidige concepten leiden tot een verdubbeling van het volume. Dat was qua ruimte maar ook qua groei van de arbeidsmarkt niet mogelijk dus moest er op een andere wijze naar patiënten en patiëntenstromen worden gekeken.

Doel (what)

Het ontwerpen en bouwen van een poli waar patiënten eigen regie kunnen voeren en verschillende specialisten de patiënt en elkaar rondom de cliënt kunnen ontmoeten waardoor tijd veel tijd, onnodig werk, ruimte en dus geld wordt bespaard.

Hoe (how)

Het project breed opgezet:

  • allerlei perspectieven passeerden de revue
  • de belangen van de stakeholders werden in kaart gebracht
  • gebruikers en leveranciers werden uitgenodigd om in co-creatie tot een betere planvorming te komen
  • nieuwe inrichting en werkwijze werden

Ervaringen

  • Start voor het ontwerp met een heldere zorgvisie; het te ontwikkelen gebouw faciliteert een nieuwe visie op zorg. Durf daarbij ambitieus te zijn. De maatschappij heeft het nodig
  • Zorg voor een directe lijn met en ondersteuning van het bestuur
  • Stem voor het ontwerp en de inrichting voortdurend af met de aanstaande gebruiker van het pand. Het realiseren van een poli is een multidisciplinaire activiteit en geen bouwproject

Reflectie

De bouw van deze poli is een trendbreuk met het verleden waarbij vaak zonder de gebruikers, artsen en andere stakeholders nieuwbouw in het ziekenhuis werd gepleegd. Dit is degenen die verantwoordelijk zijn voor het vastgoed lang niet altijd te verwijten: doorlooptijden zijn zo lang dat veel van de betrokkenen de interesse al snel verliezen. Het UMC heeft er voor gekozen een en ander in co-creatie en co-design op te zetten, interessant is de vraag of het ontwerp uiteindelijk aan de verwachtingen heeft beantwoord.

Aanvullende informatie

Lees hier de volledige case