CASE: Van vastgoedbeheer naar strategisch vastgoedmanagement

Parnassia

Parnassia behandelt en begeleidt, volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), ouderen met een combinatie van psychiatrische en lichamelijke problemen, ouderen met geheugenklachten, volwassenen met een autisme spectrum stoornis, (jong) volwassenen met een eerste psychose. Parnassia wil dat iedere patiënt zich goed geholpen voelt. Goed bejegend. Goed gehoord en begrepen. Goed behandeld en begeleid.

Aanleiding (why)

Parnassia wilde preluderen op veranderende wet- en regelgeving waardoor zorgorganisaties zelf verantwoordelijk werden voor hun vastgoed. Vastgoed werd daardoor een strategisch goed dat kan worden ingezet ten behoeve van het bedrijf: door huur of verkoop kan financieel voordeel worden behaald, wat weer kan worden benut voor de zorg.

Doel (what)

Het doel was een herschikking van het vastgoed en ontwikkelen van nieuwe woningen/gebouwen met als kenmerken een healthy environment en werkplekken die aansluiten op nieuwe concepten als Het Nieuwe Werken.

Hoe (how)

Parnassia heeft de volgende activiteiten ondernomen:

  • Het bijeenbrengen alle expertise op het gebied van vastgoed waardoor er een kennispool aan ervaring en deskundigheid ontstond die efficiënter werkte en een beter beheer van risico’s mogelijk maakt, en – het belangrijkste – bijdraagt aan een hoge huisvestingskwaliteit.
  • Het inrichten van vastgoed als een van de kernprocessen.
  • Het zorgen voor een optimale uitstraling van de gebouwen door daar bijvoorbeeld een externe psycholoog bij te betrekken.
  • Aanpassen kantoorruimtes aan de veranderende opvattingen over werk en werkplek.
  • Aanpassen gebouwen aan nieuwe zorg- en behandelconcepten.

Ervaringen

  • Het bijeenbrengen van de vastgoedportefeuille creëerde een kennispool aan ervaring en deskundigheid, leverde efficiency, een beter beheer van risico’s, en – het belangrijkste – draagt bij aan een hoge huisvestingskwaliteit, zowel bouwtechnisch, qua inrichting alsmede qua beleving van de cliënten en de medewerkers.
  • Maak van vastgoedontwikkeling een kernproces dat direct toegevoegde waarde oplevert voor de zorg.
  • Creëer een voldoende schaal zodat er altijd bouwprojecten in verschillende fasen van oplevering zijn. Zodoende blijft de kennis van alle aspecten op peil.

Reflectie

Waar vastgoed soms bij organisatie als een molensteen om de nek wordt gezien, heeft Parnassia alle kennis en ervaring gecentraliseerd in plaats van dat decentraal te positioneren wat ook tot de mogelijkheden behoort. Dit heeft de organisatie een geweldige voorsprong op het terrein van vastgoed gegeven en de omslag ingeleid van vastgoedbeheer naar strategische vastgoedmanagement. Bovendien heeft de organisatie zich gerealiseerd dat de omgeving sterk bepalend is voor het welzijn van de cliënt en de medewerker. Doordat men het vastgoed in eigen hand had kan men dit welzijn als uitgangspunt nemen en daaromheen bouwen.

Aanvullende informatie

Lees hier de volledige case