CASE: Zorgprogramma’s

MET ggz

MET ggz is een van de grootste organisaties voor geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Midden-Limburg.

MET ggz behandelt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten en stoornissen. MET ggz is specialist op het gebied van crisis- en specialistische zorg. Daarnaast verzorgt MET ggz  (woon)begeleiding (MET de wijk) en ondersteuning bij opleiding en werk (MET talent). MET ggz heeft het complete zorgaanbod in huis: een naadloze keten van behandeling, begeleiding en re-integratie. Hoe MET ggz dat doet? Met aandacht, met vertrouwen, met elkaar!

Aanleiding (why)

Mensana (nu onderdeel van MET GGZ) wilde meer inzicht krijgen in de wijze van werken van haar medewerkers en ook meer inzicht verkrijgen welke methodiek/benaderingswijze wel werkt en welke niet of minder.

Doel (what)

Het ontwikkelen en stimuleren van een eenduidige wijze van werken zodat men de resultaten van interventies en begeleiding beter dan voorheen kan monitoren.

Hoe (how)

Centraal element binnen Mensana (tegenwoordig MET GGZ) is het werken met zorgprogramma’s. Deze programma’s worden ontwikkeld per doelgroep zodat ze zijn gebaseerd op eenzelfde problematiek en zorgzwaarte. De zorgprogramma’s zijn opgebouwd uit verschillende aanbodmodules en betreffen ondersteuning of interventie gericht op het realiseren van concrete doelen op meerdere levensgebieden.

Het werken met zorgprogramma’s levert drie grote voordelen op:

  • Het leidt tot een eenduidige wijze van werken en borgt de kwaliteit van dienstverlening.
  • Het maakt Routine Outcome Monitoring (ROM) mogelijk. Hierdoor wordt evidence based werken een realiteit.
  • Het stelt de organisatie in staat om gegeven een bepaalde populatie cliënten te bepalen welke en hoeveel van een bepaalde discipline nodig is om de zorg conform het programma te leveren.

Door deze gestandaardiseerde wijze van werken en door te werken met op maat gemaakte individuele zorgprogramma’s wordt de noodzaak tot onderlinge afstemming tot een minimum beperkt. Afstemming op de werkvloer gaat daardoor niet langer over zaken als ‘hoe wordt deze ondersteuning geregeld’, ‘hoe wordt het dienstenschema aangepast’ of ‘hoe kopen we spullen in’, maar over ‘wat krijgt deze individuele cliënt aan ondersteuning’.

Ervaringen

  • Het werken met zorgprogramma’s leidt tot een eenduidige wijze van werken en borgt de kwaliteit van dienstverlening.
  • Het werken met zorgprogramma’s maakt Routine Outcome Monitoring (ROM) mogelijk. Hierdoor wordt evidence based werken een realiteit.
  • Het werken met zorgprogramma’s stelt de organisatie in staat om gegeven een bepaalde populatie cliënten te bepalen welke en hoeveel van een bepaalde discipline nodig is om de zorg conform het programma te leveren.
  • Een gestandaardiseerde wijze van werken en het werken met op maat gemaakte individuele zorgprogramma’s beperkt de noodzaak tot onderlinge afstemming tot een minimum en creëert ruimte om het over inhoudelijke zaken te hebben.

Reflectie

Het werken met zorgprogramma’s blijkt in de praktijk voor medewerker, cliënt en de organisatie zeer veel inzichten op te leveren, zowel op het terrein van de effectiviteit als op bedrijfseconomisch terrein. Niet onbelangrijk: de noodzaak tot onderlinge afstemming neemt af, medewerkers weten elkaar makkelijker te vinden en ontstaat meer ruimte om inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen.

Aanvullende informatie

De volledige case volgt zsm.