Meer over het kenniscentrum

Team

Het team dat verantwoordelijk is voor het Kenniscentrum voor de Zorg wordt geleid door Jaap Jan Brouwer van het Platform Koplopers in de Zorg en Mattijs Wassenburg van Cura. De mensen achter deze samenwerking en dit Kenniscentrum worden gedreven door de ambitie om de kennis die nu nog verspreid is over de verschillende zorgorganisaties, te ontsluiten, analyseren en verrijken en weer aan de sector aan te bieden. Dit moet in de loop der tijd voor alle partijen een logisch proces worden waardoor het Kenniscentrum voor de Zorg op termijn zichzelf verder kan ontwikkelen, gefaciliteerd door Koplopers in de Zorg en Cura.

Jaap Jan Brouwer

Jaap Jan Brouwer is mede-oprichter van het Platform Koplopers in de Zorg. Het Platform heeft de afgelopen jaren een groot aantal denktanks en researchprojecten geïnitieerd, initiatieven die tot veel publicaties hebben geleid. Veel van de daar opgedane kennis heeft een plek gevonden in dit Kenniscentrum.

LinkedIn
jjbrouwer@koplopersindezorg.nl
06-55355999

Mattijs Wassenburg

Mattijs Wassenburg is directeur Marketing en Strategie van Cura en managers E-commerce en innovatie bij HeadFirst. Sinds 2008 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de unieke recruitment software Select.

LinkedIn
mattijs.wassenburg@headfirst.nl
06-31620778