Overig kennis

Kennis van externe bronnen

MEDIA

Andere tijden, anders organiseren

Krijg een beeld van de veranderingen die ons te wachten staan.


MEDIA

Reinventing organisations

In ‘Reinventing organisations’ geeft Laloux een schets van zijn ideeën over andere wijzen van organiseren.

MEDIA

The smell of the place

‘The smell of the place’ door professor Sumantra Ghoshal
In ‘The smell of the place’ stelt professor Sumantra Ghoshal dat de beste wijze om het engagement of bevlogenheid van medewerkers te vergroten niet zit in het investeren in verandering van de medewerkers maar het veranderen van de context van de organisatie: het creëren van een omgeving die hen faciliteert en stimuleert. Maar ‘most large companies have created down town Calcuttas in their organisations’ die alle energie weghalen bij hun medewerkers.

Literatuur

Zelfsturende teams en intern ondernemerschap

De auteurs behandelen theoretische en praktische aspecten van het opzetten van zelfsturende teams. Vertrekkend bij de socio-techniek worden vervolgens de principes van (werkzaamheid van) zelfsturende teams behandeld. Het artikel is van belang voor bestuurders en iedereen die te maken heeft met organisatieveranderingen waarbij oplossingen worden gezocht om directer op ondersteuningsbehoeften van cliënten te reageren dan mogelijk is in de traditionele management ‘aangestuurde’ organisatie.

NTZ, nummer 3 blz. 167 – 181

Literatuur

Het nieuwe organiseren

In deze bijdrage deelt de auteur zijn ervaringen in een casus van omslag van een traditionele organisatiestructuur naar het werken met
zelfsturende teams. De voorwaarden daartoe worden beschreven. In het bijzonder wordt ingegaan op de positie van de cliënt in de organisatiestructuur
waarbij een Raad van Bestuur  het hoogste bestuurlijke orgaan vormt. Naast structuurwijzigingen zijn ook attitudeveranderingen
van belang. Het artikel is van belang voor toezichthouders, bestuurders en iedereen die meer wil weten over zelforganiserende/zelfsturende teams.

NTZ, nummer 3, blz. 212 – 219

Een organisatie die de ‘going concern’ op orde heeft, heeft tijd om creatief te lummelen, om op nieuwe ideeën te komen.

Freddie Wools, bestuurder De Passerel

Koplopers algemeen

Koplopers in de Zorg. 50 Formules voor succes (2013)

50 succesvolle organisaties uit 7 zorgsectoren passeren in dit boek de revue. Zorgbestuurders uit de gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg, organisaties voor maatschappelijke ondersteuning, organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg, ziekenhuizen en ook organisaties uit de life science & health industrie vertellen over hun aanpak bij de behaalde successen.

De auteurs hebben bovendien de koplopers nauwlettend geobserveerd en geven de lezer houvast bij het interpreteren van de successen met de introductie van uitvoerig beschreven succesfactoren. Het resultaat is een niet eerder vertoonde verzameling van inspirerende casuïstiek die tot nieuwe inzichten zal leiden ten aanzien van onze zorgsector.

Koop boek

Koplopers algemeen

Het Nieuwe Samenspel

In ‘Het Nieuwe Samenspel’ worden de organisatorische randvoorwaarden geschetst, die van belang zijn om als zorgorganisatie in de toekomst succesvol te blijven opereren. Daarnaast wordt ingegaan op de randvoorwaarden waaraan andere spelers als de gemeenten, moeten voldoen. Het geheel geeft een helder beeld van de uitdagingen waar de sector voor staat.

Koplopers algemeen

Succesvol organiseren in de Zorg (2015)

Na het boek “Koplopers in de Zorg” lag het voor de hand om de aldaar beschreven cases nader te analyseren en in een grotere theoretische context te plaatsen. Dat vindt in dit boek plaats. Marcel van Marrewijk en Jaap jan Brouwer lopen alle succesfactoren die het beeld van de sector bepalen, in dit boek langs. Ze schetsen de theoretische context en illustreren deze met voorbeelden uit de praktijk van Koplopers. Een conclusie laat zich na lezing al trekken: gezien de snelheid waarmee de sector zich ontwikkelt zal het voor de theorie nog een hele kluif zijn om bij te blijven.

Koop boek

Koplopers algemeen

De toekomst van de GGZ, de GGZ van de toekomst

De beschrijving van de GGZ-organisaties in de eerste publicatie ‘Koplopers in de Zorg. 50 Formules voor succes’ vroeg om een nadere kennismaking met de sector. In het Koplopers research project ‘De toekomst van de GGZ, de GGZ van de toekomst’ vindt deze verdieping plaats.

Uit de analyse in dit boek wordt het beeld bevestigd van een sector die volop in beweging is en op veel punten zich onderscheidt van andere sectoren. Alle 11 GGZ-instellingen die in dit boek figureren laten zien hoe divers de sector is en hoe complex de maatschappelijke werkelijkheid is waarbinnen ze moeten functioneren. En hoe complex de cliënt en het systeem waarbinnen hij/zij leeft, kan zijn. Het veelzijdige beeld dat ontstaat geeft de diversiteit en de maatschappelijke relevantie van de sector goed weer.

Koop boek

Koplopers algemeen

HET BAVAROISESYNDROOM. HOE ANGST, WANTROUWEN EN BUREAUCRATIE DE ZORG IN HUN GREEP HOUDEN (2016)

Op 1 september komt de publicatie “Het Bavaroisesyndroom. Hoe angst, wantrouwen en bureaucratie de zorg in hun greep houden” uit. Een groot aantal zorgorganisaties heeft meegewerkt aan deze publicatie.

<a class=”btn btn-blue email-wall” hidden-href=”https://www.bol.com/nl/p/het-bavaroisesyndroom/9200000059285762/”> Bekijk nu</a>

Cases

Heeft u een interessante case meegemaakt en wilt u deze met ons delen? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.