Besturingsconcept

Toegang tot alle cases op dit gebied

Besturingsconcept

Onder besturingsconcept verstaan we de allesomvattende visie over de aansturing en inrichting van de organisatie. De besturingsfilosofie dient idealiter op een logische en consistente wijze vertaald te worden naar alle deelgebieden van de organisatie. In ons huidige tijdsgewricht zijn grofweg twee besturingsfilosofieën relevant. Brouwer & Peters (2011) hebben deze benaderingen getypeerd als de Anglo-Amerikaanse versus de Europese/Rijnlandse wijze van aansturing. Het eerste besturingsconcept is gericht op beheersing en stabiliteit, het tweede is meer mensgeoriënteerd en gericht op verbinding en de belangen van alle betrokkenpartijen (stakeholders). Het laatste, Rijnlandse, besturingsconcept is meer geschikt in complexe, dynamische omgevingen. Let op: de praktijk is weerbarstiger dan de theorie en organisaties zullen altijd allerlei elementen van beide besturingsfilosofieën bevatten.

Cases

Op dit moment zijn de volgende cases beschikbaar op dit gebied:

“Alle modellen zijn even waardevol of waardeloos, het zijn de mensen die er toe doen.”

Ad Houtman, voormalig directievoorzitter GGD West-Brabant

Cases

Heeft u een interessante case meegemaakt en wilt u deze met ons delen? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.